2011, ഏപ്രിൽ 13, ബുധനാഴ്‌ച

അല്ലഹ് ന്‍റെ നാമം കത്തിരി ക്കയില്‍

വലുതായി വായിക്കുവാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


അല്ലഹ് ന്‍റെ നാമം കത്തിരി ക്കയില്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ