2011, മാർച്ച് 2, ബുധനാഴ്‌ച

പഠന ക്ലാസുകള്‍ ........

യാത്രയില്‍ ഉടനീളം മക്ക -മദീന യെയും മറ്റു ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര വസ്തുതകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങള്‍
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ