2011, മാർച്ച് 9, ബുധനാഴ്‌ച

നിശബ്ദമായ ഈ നേതാവിനെ ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ